Droga w Chobienicach – etap II2020-05-22  

W piątek 22 maja 2020 r. podpisana zastała umowa na zadanie pn. “Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach – etap II”: Ze strony samorządu gminnego umowę podpisywał wójt Jacek Kolesiński przy kontrasygnacie skarbnika gminy Krystyny Lewandowskiej. Wykonawcę, firmę BTI Wojciech Skorupiński ze Świętna reprezentował właściciel. Zakres robót obejmuje budowę drogi o nawierzchni z płyt drogowych na działce nr ew. gr. 346, na odcinku ok km 0+000 do km 0 +74,25. Termin realizacji zadania określa się na 31 lipca 2020 r.