Przebudowa drogi gminnej w Mariankowie – etap II2020-06-05  

W piątek 05.06.2020 r. podpisano umowę na zadanie pn. “Przebudowa drogi gminnej w Mariankowie – etap II”. Ze strony samorządu gminnego umowę podpisywał wójt Jacek Kolesiński przy kontrasygnacie skarbnika Krystyny Lewandowskiej. Wykonawcę Zakład Ogólnobudowlany, Grzegorz Buda, Chobienice 12, 64-214 Chobienice reprezentował właściciel. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni z płyt drogowych na odcinku ok km 0+477 do km 0 +600. Termin realizacji zadania określa się na 28 sierpnia 2020 r. Wartość zadania wynosi 27.349,36 zł, finansowana z budżetu gminy.