Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP2020-06-09  

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mija w piątek, 12 czerwca 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Siedlec.

Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie w 2020 r.

Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez wyborców, w trybie art. 182 § 8c Kodeksu wyborczego, w związku wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Nie oznacza to jednak, że osoby te zostaną powołane w skład komisji, bowiem cała procedura dotycząca powołania obwodowych komisji wyborczych zostanie powtórzona z uwzględnieniem nowych zgłoszeń kandydatów.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlec, w zakładce WYBORY, a także w serwisie informacyjnym Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl