Spędźmy ten czas razem – wyniki konkursu 2020-06-12  

Dnia 27 kwietnia 2020 roku został ogłoszony konkurs fotograficzny „Spędźmy ten czas razem” zorganizowany przez Wójta Gminy Siedlec oraz Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu.

Celem konkursu było ukazanie jak w ciekawy i umiejętny sposób można spędzić wolne chwile w obecnej sytuacji.

Zgłaszanie prac obywało się poprzez wysłanie pliku w formie JPG na adres e-mail urzędu gminy do 20 maja 2020 roku.

Dnia 04 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej (jury) w składzie:
1. Przewodniczący GKRPA w Siedlcu:            Wojciech Piątyszek
2. Członek GKRPA w Siedlcu                 Tadeusz Tomys
3. Pracownik Urzędu Gminy                 Anna Cebulska
4. Pracownik Gminnego Ośrodka Kultury:        Grzegorz Śmiałek

Przy wyborze prac jury brało pod uwagę:
• zgodność z tematem konkursu,
• pomysł oraz zaangażowanie w wykonanie pracy.

Nagrodzono 8 prac. Jury postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce: Antoni Grocholski z Nieborzy,

II miejsce: Agnieszka Rabiega z Kiełpin,

III miejsce: Iwona Olech z Borui,

Wyróżnienia: Aneta Jaczewska z Kiełpin, Kamil Krawczyk z Reklinka, Zofia Śmiałek z Siedlca, Filip Olech z Borui, Bogusława Moder z Żodynia.

Dnia 12.06.2020 roku w Urzędzie Gminy Siedlec odbyło się wręczenie dyplomów oraz nagród dla laureatów konkursu. Wręczone zostały także dyplomy oraz upominki dla wszystkich biorących udział.

Za wszystkie nadesłane prace dziękujemy.