Oświetlenie drogowe w Żodyniu i Siedlcu2020-06-15  

W poniedziałek 15 czerwca 2020 r. podpisano dwie umowy dotyczące oświetlenia drogowego w gminie Siedlec. Pierwsza z nich to “Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z latarnią nr 7 i 8 w Żodyniu na ul. Sosnowej”: Wykonawcą zadania jest FIRMA RAK, Henryk Rak z Siedlca. Zakres robót obejmuje ułożenie kabli oraz montaż dwóch słupów oświetleniowych oprawami. Termin realizacji inwestycji określono na dzień 31 lipca 2020 r., a jej wartość wynosi 36.581,11 zł, finansowana z budżet gminy.

Druga Umowa dotyczy zadanie pn. “Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Siedlec – etap III”. Wykonawcą jest firma Usługi Elektryczne, Tadeusz Gracz z Siedlca. Zakres robót obejmuje ułożenie kabli oraz montaż dwóch słupów oświetleniowych z oprawami. Termin realizacji to 31 lipca 2020 r. Wartość zadania wynosi 9.799,09 zł, finansowane z budżet gminy.

Ze strony samorządu umowę podpisywały Agnieszka Kasperczak Zastępca Wójta oraz Kinga Dąbrowska Główny Księgowy. Wykonawców reprezentowali właściciele firm.