Dobre wiadomości2020-07-02  

Dwa z trzech wniosków z naszej gminy zakwalifikowały się do realizacji w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 29 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą wyraził zgodę na przekazanie 124  jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej i zawarcia w tej sprawie umów. Wśród nich znalazły się dwa projekty z Gminy Siedlec; „Tej Wiara! Rojbry i Szczuny- chodźcie ino tu odpocząć i capnąć łyk kultury, czyli stworzenie wiejskiego miejsca spotkań, aktywizacji i sportu z gwarą poznańską w tle” w Jażyńcu i „Nie nam lecz następcom! Utworzenie zakątka pod nazwą IGNACÓWKA, czyli Wiejskiego Centrum Historyczno – Rekreacyjnego poświęconego pamięci Hrabiego Mielżyńskiego’ w Chobienicach.

Lista rankingowa projektów przyjęta została Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28 maja 2020 r.

Lista jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielona została dotacja została przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2020 r.