Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.Modernizacja budynku szkolnego w Kopanicy2020-07-06  

Siedlec, dnia 06 lipiec 2020 r.

Nr SP.ZP.1.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zamieszczenie obowiązkowe, dotyczy zamówienia publicznego.
Zamawiający: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Kopanicy, ul. Szkolna 2, 64-225 Kopanica, woj. wielkopolskie, tel. 68 3840585 adres strony internetowej: www.siedlec.pl,
rodzaj Zamawiającego: inne.
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie zadania
pn. „Modernizacja budynku szkolnego w Kopanicy”

 

Szczegóły: http://www.szkolakopanica.bior.pl/przetargi_cms_78_78.html