Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu. Część II – Wykonanie robót drogowych2020-08-19  

We wtorek ( 18 bm.) została podpisana umowa na budowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jażyniec. Prace zostaną ukończone do dnia 30 listopada 2020 r.
Wykonawcą zadania jest Zakład Budowlany, Roboty Drogowe, Bronisław Pyszkowski, z siedzibą w miejscowości Siedlec, ul. Zbąszyńska 28, 64-212 Siedlec. Wartość zadania to 316.995,82 zł, a inwestycja finansowana jest z budżetu gminy.