Stypendia i zasiłki szkolne - informacja2020-08-27  
<p>Szanowni Państwo,<br /> Od dnia 01 września 2020r.do 15 września 2020r. można składać wnioski na stypendia szkolne i zasiłki szkolne.<br /> Miesięczny doch&oacute;d rodziny ucznia na osobę nie może przekroczyć <strong>528 zł netto</strong> z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.<br /> <strong>Ważne informacje:</strong><br /> 1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Proszę o wydrukowanie w/w&nbsp; wniosku ze strony internetowe lub biura podawczego urzędu,<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Proszę o przygotowanie wszystkich dokument&oacute;w ksero do wniosku, oryginalne dokumenty tylko do wglądu,<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Osoba, kt&oacute;ra na dzień składania wniosku jest pełnoletnia wypełnia osobiście wniosek,<br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy Siedlec</p> <p>&nbsp;</p>