XXII Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2020-09-17  

W dniu 22 września 2020 r. o godz. 15-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się XXII zdalna sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Siedlec,
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a.    Wójta Gminy Siedlec,
b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Wyrażenie opinii w sprawie  sprzedaży nieruchomości:
a.    niezabudowanej oznaczonej numerem dz. nr 764 w obrębie Tuchorza, o powierzchni 0,0892 ha,
b.    sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem dz. 27/24 w obrębie Nieborza, o powierzchni 0,233 ha,
c.    niezabudowanych oznaczonych numerami działek. :
1)    413/8 w obrębie Grójec Wielki, o powierzchni 0,0814 ha,
2)    413/9 w obrębie Grójec Wielki, o powierzchni 0,0686 ha,
3)    413/10 w obrębie Grójec Wielki, o powierzchni 0,0589 ha.
7.    Wyrażenie opinii w sprawie  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele rekreacyjno-letniskowe w Grójcu Wielkim:
a.    działka nr 205/2, obręb Grójec Wielki, powierzchnia 0,0611 ha.
b.    działka nr 205/4, obręb Grójec Wielki, powierzchnia 0,0685 ha.
c.    działka nr 297/7, obręb Grójec Wielki, powierzchnia 0,0608 ha.
d.    działka nr 413/1, obręb Grójec Wielki, powierzchnia 0,0589 ha.
e.    działka nr 413/2, obręb Grójec Wielki, powierzchnia 0,0571 ha.
f.    działka nr 413/3, obręb Grójec Wielki, powierzchnia 0,0614 ha.
g.    działka nr 413/4, obręb Grójec Wielki, powierzchnia 0,0620 ha.
h.    działka nr 413/6, obręb Grójec Wielki, powierzchnia 0,0718 ha.
i.    działka nr 413/13, obręb Grójec Wielki, powierzchnia 0,0420 ha.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
b.    zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Siedlec,
c.    określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siedlec na rok szkolny 2020/2021,
d.    zarządzenia konsultacji w sprawie projektów statutów sołectw.
9.    Wolne głosy i wnioski.
10.    ZAKOŃCZENIE