Konsultacje społeczne w spr. projektów statutów sołectw2020-09-25  

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLEC
z dnia 24 września 2020r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (Dz. U.  z 2020 r. poz. 713)  oraz Uchwały Nr XXII/124/2020 Rady Gminy Siedlec  z dnia 22 września 2020r. w sprawie zarządzenia konsultacji w sprawie projektów statutów Wójt Gminy Siedlec ogłasza się  konsultacje mieszkańców wszystkich sołectw w sprawie projektów statutów.