XXIV Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2020-10-21  

W dniu 27 października 2020 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się zdalna XXIV  sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Siedlec,
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia wniosku Sołectwa Żodyń w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego , na rok budżetowy 2021 na zadanie nr 1.
6.    Wolne głosy i wnioski.
7.    Zakończenie