Gmina Siedlec pozyskała środki w kwocie 92.800,00 zł realizując projekt grantowy pod nazwą „Zdalna Szkoła +”.2020-10-23  

Gmina Siedlec pozyskała środki w kwocie 92.800,00 zł  uczestnicząc w Programie Operacyjnym  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej  nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1:  „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” realizując projekt grantowy pod nazwą  „Zdalna Szkoła +”  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Środki te umożliwiły zakup 32 laptopów, które zostały dostarczone do Urzędu Gminy i po wstępnej konfiguracji zostaną przekazane dyrektorom szkół z terenu gminy. Realizacja projektu ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do Internetu  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z wielodzietnych rodzin.