Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń2020-11-05  

W załączeniu Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 32/20 uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowotomyskiego i wolsztyńskiego.