Ignacówka, czyli Wiejskie centrum Historyczno – Rekreacyjne2020-11-27  

Z końcem listopada br. w Chobienicach zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego ze Środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wiel-kopolska wieś”. W ramach zadania teren placu za OSP został uporządkowany i zagospodarowany poprzez rozlokowanie takich elementów jak: tablica informacyjna zawierająca informacje o historii rodu Mielżyńskich, kosze na śmieci, grill, palenisko pod ognisko, elementy siłowni zewnętrznej, sto-jak na rowery, rzeźbę Hrabiego Mielżyńskiego oraz pergole z roślinami. Powstała wiata rekreacyjna z utwardzonym podłożem, oraz zadbano o odnowienie placu zabaw.

Ogólna wartość projektu pn „Nie nam lecz następcom! Utworzenie zakątka pod nazwą: „Ignaców-ka”, czyli Wiejskiego centrum Historyczno – Rekreacyjnego poświęconego pamięci Hrabiemu Mie-lżyńskiemu” wyniosła 55.054,32 zł, z czego 29.000,00 zł stanowi dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 17.800,00 to środki własne gminy, a 8.254.32 zł środki funduszu sołeckiego.
Podkreślić należy duże zaangażowanie mieszkańców sołectwa, którzy w czynie społecznym wy-konali szereg prac przy realizacji projektu. To właśnie dzięki temu zaangażowaniu przy wspólnej pracy powstało wyjątkowe miejsce wypoczynku i integracji społeczności lokalnej.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”