Tej Wiara! Rojbry i Szczuny – chodźcie ino tu odpocząć i capnąć łyk kultury2020-11-27  

Z końcem listopada br. w Jażyńcu zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego ze Środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wiel-kopolska wieś”. W ramach zadania teren placu rekreacyjnego został uporządkowany i zagospoda-rowany poprzez rozlokowanie takich elementów jak: meble ogrodowe, tablice informacyjne z gwa-rą wielkopolską, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojak rowerowy. Powstał tor rolkowy, postawio-no altankę, piłkołapy oraz zasadzono miododajne drzewa.

Ogólna wartość projektu pn „Tej Wiara! Rojbry i Szczuny – chodźcie ino tu odpocząć i capnąć łyk kultury. Czyli stworzenie wiejskiego miejsca spotkań, aktywizacji i sportu z gwarą poznańską w tle.” wyniosła 37.674,00 zł, z czego 21.300,00 zł stanowi dotacja Samorządu Województwa Wielkopol-skiego, 12.574,00 to środki własne gminy, a 3.800.00 zł środki funduszu sołeckiego.
Podkreślić należy duże zaangażowanie mieszkańców sołectwa, którzy w czynie społecznym wy-konali szereg prac przy realizacji projektu. To właśnie dzięki temu zaangażowaniu przy wspólnej pracy powstało wyjątkowe miejsce wypoczynku i integracji społeczności lokalnej.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”