Pamięci A. Napierały2020-12-10  

Z żalem zawiadamiamy, że w środę (9 bm.) zmarł Adrian Napierała - Wójt Gminy Dopiewo.

Cześć Jego pamięci!