Pamięci Janiny Rozynek2020-12-15  

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Św. P. Janiny Rozynek, aktywnej członkini  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Siedlcu, którego była sekretarzem.
                                
Cześć Jej Pamięci!