XXVII Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2020-12-22  
<p>W dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 10-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się zdalna XXVI sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 &ndash; 2023.</p> <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Przedstawienie porządku obrad.<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Siedlec.<br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Interpelacje i zapytania radnych.<br /> 5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Podjęcie uchwał w sprawie:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustalenia wykazu wydatk&oacute;w, kt&oacute;re nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020,<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i plac&oacute;wkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siedlec,<br /> d)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członk&oacute;w ochotniczej straży pożarnych Gminy Siedlec,<br /> e)&nbsp;&nbsp; &nbsp;przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego &bdquo;Obra&rdquo; na lata 2019 &ndash; 2035.<br /> 6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wolne głosy i wnioski.<br /> 7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;ZAKOŃCZENIE</p>