Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłasza aukcję, na sprzedaż drewna opałowego S4 w Grójcu Wielkim.2021-01-07  
<p>Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłasza aukcję, na sprzedaż drewna opałowego S4 w Gr&oacute;jcu Wielkim.</p>