XXVIII Sesja Rady Gminy SIedlec - porządek obrad2021-01-25  
<p>W dniu 2 lutego 2021 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się zdalna XXVIII sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 &ndash; 2023.</p> <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Przedstawienie porządku obrad.<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Siedlec.<br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Interpelacje i zapytania radnych.<br /> 5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Informacja z prac międzysesyjnych:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;W&oacute;jta Gminy Siedlec,<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przewodniczącego i&nbsp; Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.<br /> 6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Podjęcie uchwał w sprawie:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;przekazania skargi na uchwałę Nr LI/277/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 września 2018 roku do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;przyjęcia planu pracy Rady Gminy Siedlec na 2021 rok,<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;przyjęcia plan&oacute;w pracy stałych Komisji Rady Gminy Siedlec na 2021 rok,<br /> d)&nbsp;&nbsp; &nbsp;przekazania petycji do podmiotu właściwego.<br /> 7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wolne głosy i wnioski.<br /> 8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;ZAKOŃCZENIE</p> <p>&nbsp;</p>