Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych2021-02-10  
<p><strong>Nab&oacute;r przedłużony do dnia 16.02.2021</strong></p> <p>Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z p&oacute;źn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.<br /> W&Oacute;JT GMINY SIEDLEC - Gminny Komisarz Spisowy W Siedlcu ogłasza otwarty i konkurencyjny nab&oacute;r kandydat&oacute;w na rachmistrz&oacute;w spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.<br /> NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.<br /> Termin składania ofert: od dnia 01 lutego 2021r. do dnia 09 lutego 2021r.<br /> Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;mieć ukończone 18 lat,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;cieszyć się nieposzlakowaną opinią,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;posiadać co najmniej średnie wykształcenie,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.</p> <p>Szczeg&oacute;ły w załącznikach.</p>