OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – ŚMIECIARKI2021-02-25  
<p>Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego ustnego samoch&oacute;d specjalny ciężarowy marki IVECO DAILY SK-2 (śmieciarka), rok produkcji 2001, o numerze rejestracyjnym:&nbsp; PWL06004,&nbsp; będącego na stanie Urzędu Gminy Siedlec, stanowiącego własność Gminy Siedlec. Śmieciarka użytkowana do cel&oacute;w stanowiących działalność publicznoprawną gminy: do wywozu śmieci, zbi&oacute;rki śmieci oraz utylizacji odpad&oacute;w komunalnych.<br /> <strong>Wartość szacunkowa</strong>: Cena wywoławcza wynosi 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Postąpienie: min. 100,00 zł brutto.<br /> <strong>Termin i miejsce:</strong>&nbsp; Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Siedlec, ul. Zbaszyńska17, 64-212 Siedlec, w dniu 04.03.2021 r.&nbsp; o godz. 10.00.<br /> <strong>Miejsce i termin, w kt&oacute;rym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:&nbsp;</strong> Samoch&oacute;d można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 &ndash; 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 68 384 85 21 wew. 24,&nbsp; w miejscu zaparkowania pojazdu tj. PSZOK w Siedlcu. Szczeg&oacute;łowych informacji o przetargu oraz danych dot. samochodu udziela Katarzyna Lach.<br /> Szczeg&oacute;ły przetargu znajdują się w dołączonych poniżej załącznikach.</p>