Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Błażeja Pluskoty.2021-03-31  

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Błażeja Pluskoty długoletniego pedagoga, nauczyciela historii. W latach 2008 – 2015 śp. Błażej Pluskota  pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie.
Szczere kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie i bliskim składa Wójt Gminy z pracownikami Urzędu Gminy, Radni i Sołtysi Gminy Siedlec.