Rok 2021 Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich!2021-04-01  
<p>Rok 2021 Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich!</p> <p>Od 9 marca na filarach budynku UMWW w Poznaniu można obejrzeć mini galerię, poświęconą Mielżyńskim. Sejmik Wojew&oacute;dztwa Wielkopolskiego postanowił uhonorować wzorce osobowe i patriotyczne reprezentowanie przez r&oacute;d Mielżyńskich i rok 2021 ogłosił Wielkopolskim Rokiem Mielżyńskich.<br /> Cieszy nas to szczeg&oacute;lnie, ponieważ od wielu lat upowszechniamy wiedzę o rodzinie zamieszkującej niegdyś w Chobienicach, prowadzonym tam z sukcesem gospodarstwie i ich znaczącej roli, jaką odegrali w historii naszej ojczyzny.</p>