Rozporządzenie w sprawie nakazania odłowu dzików na terenie gminy Siedlec2021-04-06  

W załączeniu Rozporządzenie 5/2021 PLW w Wolsztynie w sprawie nakazania odłowu dzików na terenie gminy Siedlec