Darmowe warsztaty dla przedsiębiorstw z MŚP2021-09-24  

Darmowe warsztaty dla przedsiębiorstw z MŚP

Temat - CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju
dla kogo? – firmy z sektora MŚP
kiedy? – 05.10.2021 (5h) + 08.10.2021 (5h) dla Wielkopolski
forma – zdalna, online
koszt – bezpłatny (!)
organizator - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Grupą Profesja
cel - przekazanie wiedzy na temat kluczowych trendów społecznych, gospodarczych i politycznych związanych z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju, a przy tym oczekiwaniami rozwoju praktyk odpowiedzialnego biznesu. Warsztaty będą inspiracją dla przedsiębiorców do szerszego analizowania prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem wpływu na społeczeństwo i środowisko oraz kształtowania przyszłych kierunków rozwoju w poszanowaniu standardów odpowiedzialnego biznesu.
jak wyglądają webinary? – 2 bloki:
Część I – teoretyczna - Wprowadzenie w tematykę zrównoważonego rozwoju biznesu, historia rozwoju koncepcji, trendy społeczno-gospodarcze, ramy regulacyjne oraz narzędzia wspierające, wyjaśnienie korzyści osiąganych z odpowiedzialnego budowania modelu biznesowego.
Część II – praktyczna - 100 % praktycznych zajęć z omówieniem i dyskusjami, w tym analiza i mapowanie interesariuszy, budowanie strategii odpowiedzialnego biznesu, raportowania danych niefinansowych.

Kontakt Anna Gucka tel. 577666854, mail: anna.gucka@grupaprofesja.com