Obwieszczenie o terminach i miejscach planowanych polowań zbiorowych2021-10-04  
<p>W&oacute;jt Gminy Siedlec informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie gminy Siedlec. W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych. Mogą wystąpić na nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań. Odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie polowań zbiorowych są właściwi terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwod&oacute;w łowieckich. W załączeniu obwieszczenia W&oacute;jta Gminy Siedlec informujące o terminach i miejscach planowanych polowań zbiorowych.</p>