Wprowadzono trzeci stopień alarmowy2022-02-22  

uwagaaa2022_(1644957591).jpg

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234)  podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP – obowiązujące od dnia 21 lutego 2022 roku, od godz. 21:00, do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23:59 (w miejsce 1. stopnia alarmowego ALFA-CRP, obowiązującego od 15 lutego 20022 roku, wprowadzony został stopień – 3. CHARLIE-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

 

Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w: bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej:

Co to oznacza:

-  wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
-  dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów,
-  kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
-  sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu,
-  akcja informacyjno-instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.
-  przegląd zasobów teleinformatycznych pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
-  przygotowania się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania zasobów teleinformatycznych po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Więcej informacji o  CHARLIE-CRP na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

https://www.gov.pl/web/mswia/stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp