Numer PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym2022-03-15  
<p>Od dnia 16 marca 2022 r. uruchomiona zostanie usługa nadania numeru PESEL oraz założenia profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.</p> <p>Zachęcamy do zapoznania się ze szczeg&oacute;łowymi informacjami dotyczącymi otrzymania numeru PESEL oraz założenia profilu zaufanego pod podanym niżej linkiem:</p> <p>informacje w języku ukraińskim:<br /> <a href="https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua" target="_blank" title="Informacje">https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua</a></p> <p>informacje w języku polskim:<br /> <a href="https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy" target="_blank" title="informacja">https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Wnioski do pobrania:</p> <p>wniosek w języku polskim i ukraińskim:<br /> <a href="https://www.gov.pl/attachment/62535813-7b57-4846-b4d1-7c8b644d63ff" target="_blank" title="Wniosek">https://www.gov.pl/attachment/62535813-7b57-4846-b4d1-7c8b644d63ff</a></p> <p>wniosek w języku polskim i rosyjskim:<br /> <a href="https://www.gov.pl/attachment/0994c706-3680-4452-8755-4d0dc9c8284b" target="_blank" title="Wniosek">https://www.gov.pl/attachment/0994c706-3680-4452-8755-4d0dc9c8284b</a></p> <p>&nbsp;</p>