INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI W RAMACH PROGRAMU WSPARCIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH2022-04-20  
<p>Uprzejmie informujemy, że w związku z uzyskaniem przez ZM &bdquo;Obra&rdquo; dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu <strong>USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPAD&Oacute;W POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ</strong> zwracamy się z prośbą do rolnik&oacute;w z terenu działania Związku Międzygminnego &bdquo;Obra&rdquo;, kt&oacute;rzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balot&oacute;w, opakowania po nawozach oraz Big Bag,&nbsp; o wypełnienie i złożenie <strong>do dnia 10 maja 2022 r.</strong> deklaracji udziału w programie.<br /> Deklarację można złożyć osobiście <strong>w siedzibie Związku</strong> (pok. nr 116) lub wysłać pocztą na adres: Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn.<br /> &nbsp;Deklarację udziału można pobrać ze strony internetowej: www.zmobra.pl&nbsp; &ndash;&nbsp; zakładka DLA MIESZKAŃC&Oacute;W &gt; DRUKI DO POBRANIA, lub bezpośrednio w siedzibie Związku Międzygminnego &bdquo;Obra&rdquo;.<br /> Szczeg&oacute;łowe informację można uzyskać<strong> w Związku Międzygminnym &bdquo;Obra&rdquo; , Berzyna 6, tel. 68 347 31 62; 668 097 423 lub e-mail: zmobra@wolsztyn.pl .</strong><br /> <strong>UWAGA:</strong> OSOBY, KT&Oacute;RE ZŁOŻYŁY WNIOSKI WE WSTĘPNYM NABORZE, TRWAJĄCYM DO 30 WRZEŚNIA 2021 R. PROSZONE SĄ O WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZONEJ DEKLARACJI I DOSTARCZENIE JEJ DO SIEDZIBY ZWIĄZKU (OSOBIŚCIE LUB POCZTĄ)<br /> <strong><u>Informacje złożone po tym terminie będą umieszczone na liście rezerwowej. &nbsp;</u></strong></p> <p>&nbsp;</p>