W dniu 7 czerwca 2022 r. odbyła się uroczysta sesja absolutoryjna2022-06-08  
<p>w dniu 7 czerwca 2022 r. odbyła się uroczysta sesja absolutoryjna, na kt&oacute;rej w&oacute;jt Jacek Kolesiński przedstawił raport o stanie gminy 2021. Podczas sesji obecnych było 11 radnych, kt&oacute;rzy&nbsp; oddali głosy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz udzielenia w&oacute;jtowi absolutorium i votum zaufania. Podczas dw&oacute;ch pierwszych głosowań 10 radnych głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. Podczas głosowania za votum zaufania 9 radnych głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu i 1 głos nie został oddany, ze względu na nieobecność radnego. Gratulacje otrzymał nie tylko w&oacute;jt, ale zastępca w&oacute;jta Agnieszka Kasperczak oraz skarbnik Krystyna Lewandowska. Wyrazy uznania złożył też wice starosta Mariusz Silski.</p>