Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania2022-08-04  

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu.