Komunikat meteo - gęste mgły2022-10-31  

Od godz. 19:00 dnia 31.10.2022 do godz. 10:00 dnia 01.11.2022 miejscami prognozuje si! g!ste mg y ograniczaj#ce widzialno$% od 100 m do 200 m, lokalnie do 50 m.