Wdrożenie E-usług Publicznych w Gminie Siedlec2020-06-16  
<p>Gmina Siedlec zakończyła realizację projektu pn. &bdquo;Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec&rdquo; w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Rozw&oacute;j elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozw&oacute;j elektronicznych usług publicznych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i serwerowy, wymieniono oprogramowanie w urzędzie, kt&oacute;re usprawni pracę. Uruchomiono także szereg e-usług. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli wiele spraw załatwić drogą elektroniczną. Uruchomiono między innymi:<br /> - <strong>formularze na platformie epuap</strong>,<br /> - <strong>Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta</strong> (<a href="https://siedlec.eboi.pl/" target="_blank">https://siedlec.eboi.pl/</a>), gdzie mieszkańcy będą mogli złożyć wnioski i sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy oraz uiścić podatki i opłaty. Aby wnioski mogły być rozpatrzone elektronicznie, konieczne będzie posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Płatności za podatki i opłaty lokalne możliwe będą po przypisaniu swojego konta w EBOI do konta podatkowego. W tym celu konieczna będzie jednorazowa wizyta w tutejszym urzędzie. Najpierw jednak należy założyć konto w EBOI, a następnie udać się osobiście do urzędu (wniosek o przypisanie konta znajdziemy na stronie EBOI w zakładce POMOC,<br /> - <strong>E-Tablica</strong> (<a href="http://siedlec.nowoczesnyurzad.pl/" target="_blank">http://siedlec.nowoczesnyurzad.pl/</a>), gdzie mieszkańcy, firmy mogą dodawać ogłoszenia, informacje o wydarzeniach itp,<br /> - <strong>Aplikację Mobilną</strong> (<strong><em>e-siedlec</em></strong>) dostępną na 3 platformach: Android, Microsoft oraz Apple, na kt&oacute;rej będą zamieszczane na bieżąco informacje,<br /> - <strong> E-Konsultacj</strong>e (<a href="http://ekonsultacjesiedlec.eboi.pl/" target="_blank">http://ekonsultacjesiedlec.eboi.pl/</a>), za pośrednictwem kt&oacute;rej będą możliwe konsultacje społeczne i głosowania nad budżetem obywatelskim,<br /> - <strong>E-SESJA</strong>, kt&oacute;ry ułatwi pracę Radnym i Biuru Rady, a mieszkańcy będą mieli dostęp do nagrań z obrad sesji Rady Gminy, głosowań i podjętych uchwał (<a href="http://siedlec.esesja.pl/" target="_blank">http://siedlec.esesja.pl/</a>). W ramach tego modułu zostały zakupione tablety dla Radnych, oprogramowanie do głosowania i kamera do transmisji sesji,<br /> - <strong>E-Rejestry</strong>, za pomocą, kt&oacute;rych publikowane będą wszelkiego rodzaju Rejestry w Biuletynie Informacji Publicznej (<a href="http://siedlec.bip.net.pl" target="_blank">http://siedlec.bip.net.pl</a>),<br /> - <strong>Platforma GIS</strong> (<a href="http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_siedlec" target="_blank">http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_siedlec</a>) wraz z możliwością składania i opłacania wniosk&oacute;w o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (<a href="https://e-spdp.pl/urzad/gmina_siedlec" target="_blank">https://e-spdp.pl/urzad/gmina_siedlec</a>).</p> <p>Gł&oacute;wnym wykonawcą była firma Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informację na w/w portalach będą uzupełniane na bieżąco.</p>