Zakup węgla po preferencyjnych cenach2022-11-17  

Informujemy, że sprzedażą paliwa stałego na terenie Gminy Siedlec zajmować się będzie Zakład Usługowo-Handlowy Krzysztof Szerment, znajdujący się przy ul. Zakątek nr 1 w Tuchorzy.
Po podpisaniu umowy pomiędzy Panem Szermentem, a przedsiębiorstwem wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych, mieszkańcy gminy będą mogli składać wnioski o wydanie zaświadczenia umożliwiającego zakup węgla po preferencyjnych cenach.
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia umożliwiającego zakup węgla po preferencyjnych cenach dostępny będzie w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędu Gminy w Siedlcu oraz na stronie internetowej, niezwłocznie po podpinaniu w/w umowy.
Zaświadczenia wydawane będą BEZPŁATNIE  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:
• na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy,
• których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu,
• które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.