Zakup węgla na preferencyjnych warunkach - wydawanie zaświadczeń2022-12-01  

Informujemy, iż w dniu 29.11.2022 r. została podpisana umowa dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych pomiędzy Panem Krzysztofem Szermentem prowadzącym firmę: Zakład Usługowo-Handlowy Krzysztof Szerment z siedzibą w Tuchorzy, ul. Zakątek 1, a PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 1.
W związku z powyższym można już składać wnioski o wydanie zaświadczeń niezbędnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.
Wnioski należy składać:
•    Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Siedlcu w godzinach pracy urzędu.
Godziny otwarcia:     
poniedziałek     7:30 - 15:30
wtorek         7:30 - 17:00
środa         7:30 - 15:30
czwartek     7:30 - 15:30
piątek        7:30 - 14:00
•    za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec,
•    elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /siedlecug/SkrytkaESP
Zaświadczenia wydawane będą BEZPŁATNIE  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla w okresie do 31.12.2022 r.
Po otrzymaniu zaświadczenia należy udać się do przedsiębiorstwa Pana Krzysztofa Szermenta (Tuchorza, ul. Zakątek 1), gdzie znajduje się punkt sprzedaży.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:
• na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy,
• których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu,
• które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.