Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu2023-01-12  
<p>Informujemy, iż w dniu 08 grudnia 2022 r. został podpisany z Wojewodą Wielkopolskim aneks nr 1 do umowy na dofinansowanie&nbsp; zadania pn. &ldquo;Budowa dr&oacute;g wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu&rdquo;&nbsp; w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dr&oacute;g. Wartość dofinansowania: 172.650,00 zł, całkowita wartość inwestycji: 530.792,00 zł. W ramach realizacji zaplanowano budowę dr&oacute;g o nawierzchni z płyt betonowych oraz kostki betonowej.</p>