Rekrutacja do przedszkoli2023-01-24  
<p>Dnia 13 lutego 2023r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siedlec do przedszkoli i oddział&oacute;w przedszkolnych. Od dnia 28 lutego 2023r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klas pierwszych publicznych szk&oacute;ł podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokument&oacute;w zostały określone w załączniku nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 12/2023 W&oacute;jta Gminy Siedlec z dnia 23 stycznia 2023r.</p> <p>Podczas rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego będą brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe wynikające z przepisu art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z p&oacute;źn. zm.), takie jak:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. wielodzietność rodziny kandydata;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. niepełnosprawność kandydata;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. niepełnosprawność jednego z rodzic&oacute;w kandydata;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. niepełnosprawność obojga rodzic&oacute;w kandydata;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.</p> <p>&nbsp;</p>