LI sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2023-01-24  
<p>W dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 15-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się LI sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 &ndash; 2023.</p> <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Przedstawienie porządku obrad.<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Siedlec.<br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Interpelacje i zapytania radnych.<br /> 5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Informacja z prac międzysesyjnych:<br /> a.&nbsp;&nbsp; &nbsp;W&oacute;jta Gminy Siedlec,<br /> b.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,<br /> c.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przewodniczącego i&nbsp; Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.<br /> 6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Podjęcie uchwał w sprawie :<br /> a.&nbsp;&nbsp; &nbsp; zamian uchwały budżetowej na 2023 rok,<br /> b.&nbsp;&nbsp; &nbsp; przyjęcia planu pracy Rady Gminy Siedlec na 2023 rok,<br /> c.&nbsp;&nbsp; &nbsp;przyjęcia plan&oacute;w pracy stałych Komisji Rady Gminy Siedlec na 2023 rok,<br /> d.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu,<br /> e.&nbsp;&nbsp; &nbsp;uznania skargi na bezczynność W&oacute;jta Gminy w Siedlcu za bezzasadną,<br /> f.&nbsp;&nbsp; &nbsp;udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu na zadanie pn. &bdquo;Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice &ndash; Zbąszyń w zakresie ścieżki rowerowej,<br /> g.&nbsp;&nbsp; &nbsp;zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023<br /> h.&nbsp;&nbsp; &nbsp;zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatk&oacute;w w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produkt&oacute;w żywnościowych dla os&oacute;b objętych wieloletnim rządowym programem &bdquo;Posiłek w szkole i w domu&rdquo; na lata 2019-2023,<br /> i.&nbsp;&nbsp; &nbsp;zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego &ndash; pomocy w zakresie dożywiania dla os&oacute;b&nbsp; objętych wieloletnim rządowym programem &bdquo;Posiłek w szkole i w domu&rdquo; na lata 2019-2023,<br /> j.&nbsp;&nbsp; &nbsp;udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańc&oacute;w Ukrainy.<br /> 7.&nbsp; Wolne głosy i wnioski.<br /> 8.&nbsp; ZAKOŃCZENIE</p> <p>&nbsp;</p>