Złote Gody – zapraszamy Jubilatów do zgłaszania chęci otrzymania Medali2023-01-27  
<p>W bieżącym roku mija 50 rocznica pożycia małżeńskiego os&oacute;b, kt&oacute;re zawarły związek małżeński w 1973 roku. Nagrodą dla os&oacute;b, kt&oacute;re przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim jest Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z inicjatywą o nadanie medali może wystąpić W&oacute;jt Gminy Siedlec, jednakże do podjęcia zmierzających do tego działań potrzebna jest chęć otrzymania medalu oraz zgoda małżonk&oacute;w na przetwarzanie danych osobowych. &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Dlatego zwracamy się z serdecznym apelem do dostojnych Jubilat&oacute;w, obchodzących w 2023 r. Złote Gody, zamieszkujących na terenie gminy Siedlec, niezależnie od miejsca zawarcia związku małżeńskiego, o zgłaszanie chęci otrzymania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w tej kwestii. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale w świetle obowiązujących przepis&oacute;w niezbędne, aby W&oacute;jt Gminy Siedlec m&oacute;gł wystąpić z inicjatywą o nadanie medali.<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wolę otrzymania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą zgłaszać r&oacute;wnież Pary Małżeńskie, kt&oacute;re ten Jubileusz obchodziły w poprzednich latach, a do tej pory nie wyraziły chęci otrzymania Medalu.<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych oraz deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w związku z wystąpieniem o nadanie medali oraz p&oacute;źniejszą organizacją uroczystości wręczenia medali znajduje się na stronie internetowej www.siedlec.pl, a także w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Siedlec i w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siedlcu. Na życzenie Państwa może zostać r&oacute;wnież przesłana pocztą albo przekazana przez sołtysa, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Na wypełnione i podpisane przez oboje małżonk&oacute;w deklaracje oczekujemy do dnia 17 lutego 2023 r. Deklaracje można dostarczyć na adres Urzędu Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, pocztą lub osobiście (przez inną osobę lub sołtysa) w Biurze Obsługi Interesanta lub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siedlcu.<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Brak podpisanej i oddanej deklaracji będzie skutkował tym, że W&oacute;jt nie wystąpi z inicjatywą o nadanie medalu dla danego małżeństwa.</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wszelkich niezbędnych informacji w tym temacie udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcu, pani Joanna Domin, tel. 68 3848521 wew. 18.</p> <p>&nbsp;</p>