Wizyta delegacji z Mołdawii2023-05-16  

W dniach 16  - 18 maja Gmina Siedlec gości 4 osobową delegację z Mołdawi z miejscowości Stauceni. Program spotkań jest bardzo obszerny, a rozpoczął się oficjalnym spotkaniem z Wójtem Jackiem Kolesińskim w Urzędzie Gminy Siedlec. Podczas spotkania Wójt Gminy Siedlec przedstawił gościom strukturę, priorytety i działania podejmowane przez naszą gminę.
Program wizyty obejmuje m.in. :
- zaznajomienie z działaniem samorządu Gminy Siedlec
- zapoznanie z funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej
- przedstawienie działania oświaty w Gminie Siedlec oraz odwiedzenie szkół podstawowych, przedszkola i Dziennego Domu Senior+
- wizyty u lokalnych przedsiębiorców
- spotkanie z sołtysami i radnymi
Takie spotkania są przede wszystkim świetną okazją do wymiany doświadczeń na szczeblu samorządowym.