Ogloszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego2023-05-18  
<p>W&oacute;jt Gminy Siedlec ogłasza nab&oacute;r kandydat&oacute;w na wolne stanowisko urzędnicze: ds. planowania przestrzennego w Referacie Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec.<br /> Nab&oacute;r dotyczy zatrudnienia na czas określony tj. 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.</p> <p>&nbsp;</p>