Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2023 r. PODSUMOWANIE2023-05-22  

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się rekrutacja na składanie wniosków dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlec. W tym roku rozpatrzonych pozytywnie zostało 7 wniosków. Dofinansowanie na przydomową oczyszczalnie ścieków cieszyło się większym zainteresowaniem niż w roku ubiegłym. Na chwilę obecną zostało już wybudowane i rozliczone 4 z 7 przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym roku budżetowym zostało przeznaczone na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000 zł.  

Kompletne wnioski były rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Siedlec i realizowane do czasu wyczerpania środków.

Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni i stanowi refundację kosztów poniesionych w związku z budową. Uprawniony może uzyskać dofinansowanie wynoszące 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni, lecz nie więcej niż 4.000 zł brutto (cztery tysiące złotych).