Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui2023-07-27  

Informujemy, iż na Platformie e -Zamówienia prowadzone jest postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui” w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Bezpośredni link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27b815ad-2795-11ee-9aa3-96d3b4440790