Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda2023-08-07  
<p>Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił trzecią edycję programu &bdquo;Moja Woda&rdquo;, kt&oacute;ry ma pom&oacute;c w łagodzeniu skutk&oacute;w suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynk&oacute;w w Polsce. W ramach programu &bdquo;Moja Woda&rdquo;, można uzyskać dotację w wysokości 6 tys. zł, kt&oacute;ra obejmuje do 80 proc. koszt&oacute;w kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji. Środki można przeznaczyć na zakup komponent&oacute;w, kt&oacute;re są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania w&oacute;d opadowych oraz na koszty adaptacji element&oacute;w już istniejących. Wnioski mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami, wsp&oacute;łwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na kt&oacute;rej znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla kt&oacute;rej udzielono już dofinansowania z Programu &bdquo;Moja Woda&rdquo;. Dofinansowanie dotyczy r&oacute;wnież właścicieli, wsp&oacute;łwłaścicieli oraz użytkownik&oacute;w wieczystych nieruchomości, na kt&oacute;rych planuje się budowę, lub na kt&oacute;rych rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokument&oacute;w do wypłaty.<br /> Nab&oacute;r wniosk&oacute;w odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie internetowej Wojew&oacute;dzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy założyć konto w portalu beneficjenta na stronie <a href="https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl" target="_blank" title="Informacje">https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl</a> (nie dotyczy podmiot&oacute;w posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.<br /> Wnioski należy składać w terminie od 03.08.2023 r. do 30.06.2024 r. lub do wyczerpania budżetu.<br /> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod adresem:&nbsp; <a href="https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-moja-woda/" target="_blank" title="Informacje">https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-moja-woda/</a><br /> Informacje w sprawie szczeg&oacute;ł&oacute;w Programu:<br /> tel. 532 741 443 (Infolinia czynna w godz. od 11.00 do 15.00)</p>