Latem Gmina Siedlec zyskała 5 placów zabaw.2023-08-09  
<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://siedlec.pl/zdjecia_wpis/logo_utw - Copy 1.jpg" style="height:74px; width:450px" /></p> <div> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:medium">W maju podpisane zostały umowy na wykonanie zadania pn. &bdquo;Rozw&oacute;j og&oacute;lnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Siedlec, Jaromierz, Kiełkowo, Boruja i Reklin poprzez budowę plac&oacute;w zabaw&rdquo;. Inwestycja polega na stworzeniu 5 og&oacute;lnodostępnych i atrakcyjnych plac&oacute;w zabaw w następujących miejscowościach gminy Siedlec: Siedlec, Jaromierz, Kiełkowo, Boruja i Reklin.</span></span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:medium">W ramach projektu wykonane zostały prace takie jak: dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, ogrodzenia oraz urządzeń małej architektury takich jak kosze na śmieci, ławki czy stojaki na rowery. </span></span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:medium">Palce zabaw posiadają teraz nowoczesne urządzenia m.in.: trampoliny ziemne, sześciany wspinaczkowe czy huśtawki potr&oacute;jne. Na placu znajdującym się przy szkole w Siedlcu udało się zamontować r&oacute;wnież tyrolkę. </span></span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:medium">W czerwcu w miejscowościach Siedlec, Kiełkowo, Boruja i Reklin do użytku oddane zostały cztery z pięciu omawianych plac&oacute;w zabaw. Plac zabaw w Jaromierzu został oddany do użytku w lipcu.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:medium">Inwestycja finansowana jest z budżetu Gminy Siedlec oraz z funduszy Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 &bdquo;Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność&rdquo; objętego Programem Rozwoju Obszar&oacute;w Wiejskich na lata 2014-2020.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar&oacute;w Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie</strong></p> </div>