Budowa oświetlenia ulicznego w Żodyniu2023-08-28  

Miło jest nam poinformować, iż w dniu 21.08.2023 r. nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Żodyniu (dz. nr 353/1, 331/12) – jedna latarnia wraz z okablowaniem”. Inwestycja polega na  budowie nowego słupa oświetleniowego wraz z okablowaniem przy drodze gminnej na ul. Jesionowej w Żodyniu. Wykonawcą zadania jest Firma RAK Henryk Rak z siedzibą w Siedlcu. Koszt inwestycji to 22.548,13 zł. Inwestycja finansowana jest z budżetu Gminy Siedlec w ramach zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” oraz w ramach funduszu sołeckiego „FS Żodyń – uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej”.