Pierwsza narada dotycząca zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn”2023-09-12  
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:12.0pt">Informujemy, iż w dniu 11.08.2023 r. odbyła się pierwsza narada koordynacyjna dotycząca&nbsp; zadania pn. &bdquo;Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ściek&oacute;w PGK Wolsztyn&rdquo; w formule &bdquo;zaprojektuj i wybuduj&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:12.0pt">Jest to I etap inwestycji, kt&oacute;ry obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowej tłoczni i modernizację istniejącej w miejscowości Siedlec. Na spotkaniu, w kt&oacute;rym uczestniczyli: przedstawiciel gminy, przedstawiciel ZEUK w Siedlcu oraz&nbsp; Wykonawca zadania, om&oacute;wiono harmonogram realizacji inwestycji. Zakończeniem I etapu będzie opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. </span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:12.0pt">Przypominamy, iż na powyższe przedsięwzięcie gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 zł.</span></span></p>