Budowa drogi wewnętrznej w m. Wojciechowo2023-11-10  

Informujemy, iż w dniu 06.11.2023 r. rozpoczęto prace budowlane przy budowie drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej w m. Wojciechowo”. W ramach zadania zostanie wybudowana droga gminna o nawierzchni z płyt betonowych i kostki brukowej o długości około 155 m.b. na działce nr ew. 149 w Wojciechowie.
 
Wartość inwestycji wynosi 106.860,75 zł.
Zadanie finansowane jest z budżetu Gminy Siedlec oraz w ramach funduszu sołeckiego „FS Wojciechowo – budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechowo”